The Fry – Stacja Food Hall
ul. Kilińskiego 4
Gdańsk
Polska